Технологічні результати роботи UTC

Технологічні результати роботи UTC

Збільшення виходу біоетанолу до 450 л/т зерна за рахунок:

 • глибини і якості ферментації

 • освітлення та повернення декантату барди до 60% на рецикл

 • целюлозо-ферментативноuj гідрозізу

 • ферментації під малим вакуумом мінус 1000 мм в.ст

 • ефективного газоуловлювання ферментації та дистиляції на рівні 99%

Забезпечення низьких виробничих витрат в галузі завдяки зменшенню:

 • енерговитрат виробництва порівняно з ринковими витратами пари з 25 до 14 кг/дал (калорійність пару 530 ккал/кг)

 • електроенергії з 2 до 1 кВт/дал

 • використання мультиінтеграції теплової енергії парів РК та абсулятизації для обігріву вакуумної ДК, вихлопу газів сушки барди для обігріву ВВУ, використання тепла Jet Cooкer – для обігріву ВВУ, парами ВВУ обігрів РК та ДК

 • споживання води у виробництві з 0,2 м³/дал до 0,03 м³/дал

 • високого вмісту етанолу в бражці на рівні не нижче 15,3% об

 • споживання тепла на сушку 670 ккал/кг випареної вологи та 130 ккал/кг ВВУ

 • використанню контактних пристроїв РК, ДК останнього покоління з ККД – 93%

Здійснення безвідходного виробництва біоетанолу завдяки:

 • використанню висівок від пілінгу зерна для метанізації на біогаз

 • безвідходній вакуум-випарці декантату барди і сумісної сушки кеку барди в DDGS

 • переробці зернових відходів та вологого зерна по технології Jet Cooker

 • використанню конденсату ВВУ, сушарки, лютеру, дренажа градирень, котельні для замісу (відсутність очисних споруд)

Застосування ефективної біотехнології для виробництва субпродуктів:

 • високопротеїнової DDGS з вмістом білку 35-50%

 • СО₂ - 99,998% з питомими витратами електроенергії – до 150 кВт/т

 • кукурудзяної олії DCO з декантату барди 99% жиру

 • біогазу з висівок, біомаси стебел та стічних вод

Проєктування, будівництво та есплуатація біоетанольних заводів:

 • з запасом продуктивності на рівні 20%

 • з можливістю:

  переробки одночасно зернової сировини та меляси
  виробництва біоетанолу без використання антибіотиків
  отримання сертифікатів критеріїв сталості ISCC-EU по зниженню викидів парникових газів GHG на рівні понад 85%

UTC — інтегрована інжинірингова компанія, понад 23 роки розробляє та впроваджує ефективні технології будівництва біоетанольних заводів в Україні, СНД та Європі.