1. Інжинірінг. Проектування.

2. Будівництво

3. Науково-дослідні роботи

4. Виготовлення обладнання

5. Автоматизація

6. Монтаж

7. Пусконалагоджувальні роботи 8. Навчання персоналу

9. Технична підтримка

1. Інжинірінг. Проектування.

UTC здійснює аналіз і аудит впровадження, реструктуризації та підвищення енергоефективності агропромислових підприємств, починаючи від простих рекомендацій і закінчуючи докладними дослідженнями.

UTC надає концептуальне проектування, попереднє проектування і техніко-економічне обгрунтування будівництва, які є ключем до аналізу життєздатності проектів.

Роботи з проектування підприємств, окремих цехів, виробничих та комунальних  споруд  здійснюється в системі САПР , що дає можливість:

 • Провести 3D моделювання об’єктів
 • Визначити вплив окремих вхідних параметрів на систему вцілому
 • Передбачити робочі ситуації за різними сценаріями та їх вплив на технологічний процес.

Разом з Замовниками UTC:

 • Проводить проектну експертизу
 • Оформлює необхідні регламенти, ліцензії та дозволи – до 100 пунктів
 • Залучає власних фахівців для отримання надбавочних , пільгових та компенсаційних виплат від державних установ
 • Готує необхідну документацію для зовнішнього фінансування проектів ЄБРР, міжнародними та українськими банками.

Технічні висновки UTC і послуги з обґрунтування бюджету визнані фінансовими установами як надійний інструмент аналізу потенційних інвестицій

Проектування та підготовку документації здійснюють  фахівці, які володіють знаннями особливостей впровадження проекту  та на протязі усіх етапів реалізації виконують  авторський нагляд   від технологічних партнерів.

UTC надає послуги EPCM контрактора

 • Ключова особливість EPCM настройки проекту – UTC працює в інтересах та від імені Замовника, забезпечуючи надійну допомогу протягом виконання всього проекту.
 • UTC може брати зобов’язання по продуктивності, бюджету та графіку з метою мінімізації ризиків будівництва та виводу заводу на проектну потужність.

2. Будівництво

Понад 23 років UTC здійснює будівництво промислових об’єктів в агропромисловій, харчовій, мікробіологічний, металургійній та ін.галузях  та має широкий референц-лист об’ектів будівництва в Україні, країнах СНД та Европі.

Завдання комплексного будівництва та виводу на проектну потужність об’єктів промислової енергетики  UTC вирішує використовуючи:

– інноваційні біотехнології

– сучасне, високотехнологічне обладнання

Будівництво біоенергетичних об’єктів «під ключ» UTC виконує поєднуючи в своїй структурі інжинірингове,

 • проектне і конструкторське бюро,
 • машинобудівний завод,
 • дослідну лабораторію,
 • будівельно-монтажний підрозділ

Будівництво «під ключ» (EPC)

Будівництво «під ключ» передбачає повну гарантію ефективності в реалізації проекту з мінімальним втручанням з боку Замовника та повну відповідальність UTC в результативності робіт і проекту в цілому.

UTC інтегрує роботи за контрактами з усіма постачальниками послуг і допоміжного обладнання.

Єдина точка контролю проекту в UTC, передбачена контрактом EPC, в значній мірі сприяє дотриманню единої концепції заводу, а також своєчасного виготовлення та поставку  обладнання і матеріалів.

3. Науково-дослідні роботи

UTC разом з  Aqwise, Opure и Adverio и другими партнерами партнерами бере активну участь у розробці нових та інноваційних рішень у таких сферах:

 • біологічне очищення стічних вод
 • виробництво біопалива та спирту

Розвиток технологій засновано на результатах новітніх наукових досліджень, розроблених вітчизняними та зарубіжними вченими:

 • Розробка нових біологічних процесів очищення і відповідності новим стандартам
 • Розвиток енергозберігаючіх технологій
 • Покращення біологічних процесів
 • Виробництво продукції з наперед заданими властивостями
 • Проведення тестових досліджень
 • Використання досвідчених установок

UTC проводить спільні наукові роботи з вченими Grand Valley State University штату Мічиган (США) і ОПУРС (Голландія), які є одними з провідних установ з розробки та впровадження безвідходних технологій.

 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи  UTC спрямовані на  практичне застосування при впровадженні біотехнологій на підприємствах  харчової, переробної та мікробіологічної промисловості

UTC розробляє і впроваджує технології зі світовими інжинірінговими компаніями з мінімальними CAPEX та OPEX

4. Виготовлення обладнання

Виробництво індивідуального технологічного обладнання – основна діяльність UTC.

Продуктовий ряд обладнання UTC

 1. Теплоенергетичне обладнання
 2. Ємнісне обладнання
 3. Колонне обладнання
 4. Теплообмінне обладнання
 5. Механічне обладнання
 6. Вимірювально-оглядове обладнання
 7. Сушильне обладнання
 8. Загально-технологічне обладнання
 9. Інженерне обладнання
 10. Аспіраційне обладнання
 11. Обладнання біологічної очистки сточних вод і метанізації
 12. Обладнання очистки біогазу
 13. Обладнання фізико-хімічної очистки сточніх вод

UTC здійснює повний цикл виробництва обладнання- від складання технічного завдання, проектування до випуску готової продукції. Готове обладнання поставляється для  монтажу  та введення в експлуатацію  Замовнику.

Обладнання UTC виготовляє:

1. Сучасне, світового рівня за європейськими ліцензіями

     Згідно генерального контракту в технологічному  консорціумі з міжнародними партнерами

2. Унікальне, індивідуально розроблене обладнання

     В короткі терміни та в рази дешевше, ніж зарубіжні аналоги зі збереженням ефективності

3. Надійне, зносостійке та міцне

     З корозійно-стійких, високолегованих, кислотостійких і жароміцних металів-титану, сталі, міді і алюмінію

4.  З мінімальним електроспоживанням, простим в обслуговуванні і експлуатації

5. На сучасному обладнанні

     – Важливіші операції по металообробці і різанні виконуються на повітряно-плазмових і лазерних установках MultiPlaz

     – Зварювальні роботи виконуються на  обладнанні Fronius, Magic Wave, TransPulsSynergic, TransPocket і Star Synergic

Понад 23 річний досвід виготовлення обладнання різного рівня складності і продуктивності для 168 об’єктів з повною комплектацією індивідуально виготовленого обладнання – гарантія високої якості виконання будь якого  проекту.

5. Автоматизація

Багаторівневі комплексні рішення автоматизації є «мозком» підприємства, здійснюють моделювання, запуск і контроль технологічних і виробничих процесів підприємства при мінімальному залученні співробітників.

  UTC використовує інноваційні продукти і послуги разом з інтелектуальними технологіями моніторингу, управління, зв’язку та самовідновлення, щоб:

1.       Ефективно підтримувати й покращувати технологічні процеси на всіх етапах – моніторинг температури, тиску, концентрації речовин, витрата матеріалів і ресурсів.

2.       Полегшити підключення і роботу устаткування, вузлів всіх розмірів і модифікацій, задіяних у виробничому процесі.

3.       Управління, моніторинг взаємодії всіх вузлів і устаткування.

4.       Надати Замовнику детальну інформацію про роботу всієї системи з можливістю оптимізації використання обладнання, сировини, пр.

5.       Управління потоками даних обробки.

6.       Значно знизити вплив на навколишнє середовище всієї системи електропостачання

Автоматизація систем управління підтримує і покращує високі рівні системної надійності, якості та безпеки. Різні можливості автоматизації систем управління є результатом глибоко інтегрованого використання UTC сучасних  технологій

 

Автоматизація технологічних процесів – трудомісткий процес, вимагає наявності фахівців високої кваліфікації,  приносить швидкий економічний ефект, виражений, як в якості продукції, так і в стабільній роботі підприємства.

UTC застосовує комплексний підхід у вирішенні автоматизації :

 1. Аналіз об’єкта автоматизації.
 2. Вибір обладнання.
 3. Розробка проектної документації.
 4. Установка устаткування і програмного забезпечення.
 5. Налагодження та налагодження системи.
 6. Навчання персоналу.
 7. Підтримка

Фахівці UTC впроваджують багаторівневі рішення задач автоматизації:

 • Найвиший рівень автоматизації

Рівень операторського контролю, що включає  комп’ютерні системи моніторингу та управління технологічними процесами, устаткуванням, включаючи мережу одно- і багатомоніторних комп’ютерних систем управління, операторські панелі, дисплеї і індикатори

 • Середній рівень автоматизації

Рівень управління технологічним процесом за допомогою програмованих контролерів різної обчислювальної потужності, які об’єднують датчики, локальні одно- і багатоканальні регулятори і виконавчі механізми в єдину систему

 • Нижчий рівень автоматизації

Рівень датчиків і виконавчих механізмів, що включає в себе вимірювачі технологічних параметрів, датчики положення, клапани, насоси, регулятори частоти, електро- і пневмоприводи.

Комплексні рішення UTC використовуються на підприємствах харчової та нафтопереробної промисловості-  в короткі терміни з найменшими витратами UTC впроваджує АСУП відповідно до вимог проекту.

6. Монтаж

Монтаж технологічного устаткування – найбільш відповідальний етап в будівництві складних технологічних комплексів, вимагає наявності  високого професіоналізму і кваліфікації відповідного персоналу

UTC   здійснює комплекс робіт з монтажу обладнання  безпосередньо в місці експлуатації,  включаючи:

 • Повне збирання обладнання
 • Встановлення в робоче положення згідно проекту
 • Підготовку обладнання до проведення пусконалагоджувальних робіт
 • Здачу в експлуатацію

.

UTC виконує роботи по переміщенню та встановленню обладнання з дотриманням усіх заходів безпеки, керуючись багаторічним досвідом виконання подібних робіт.

Здійснює монтаж наступних видів обладнання:

 1. Ємнісного обладнання
 2. Теплообмінного обладнання
 3. Колонного обладнання
 4. Котельного і газового обладнання
 5. Механічного обладнання
 6. Систем водопостачання та каналізації
 7. Сховищ і складських споруд
 8. Електрообладнання
 9. Обладнання систем АСУТП

 

У штаті UTC є висококваліфіковані монтажні бригади, що складаються з слюсарів-монтажників, зварювальників, здатних швидко і ефективно проводити монтаж технологічного обладнання, інженерних мереж (водних, парових, пожежних, пневматичних та інших комунікацій), металоконструкцій, а також, пристроїв контурів заземлення та організації заземлення та блискавкозахисту, траншейних прокладок і т.д.

Персонал бригад –атестований, має всі необхідні допуски. Зварювальники мають посвідчення міжнародного зразка і володіють технологією ручного дугового зварювання, а також зварюванням в середовищі захисних газів, напівавтоматичним зварюванням.

 

UTC використовує професійне монтажне обладнання і парк власної будівельної техніки (в т. ч. вантажо-підіймальних механізмів), що задовольняє вимогам усіх етапів монтажних і демонтажних робіт.

UTC надає послуги демонтажних робіт:

– демонтаж старого обладнання з подальшим переміщенням і його монтажем на новому місці;

– демонтаж старого обладнання з подальшою його утилізацією.

7. Пусконалагоджувальні роботи

Пусконалагоджувальні роботи UTC розглядє як  ключовий етап введення  проекту в експлуатацію.

Метою проведення пусконалагоджувальних робіт є безаварійний та безпечний запуск системи,   налаштування і випробовування обладнання з метою забезпечення параметрів і режимів, заданих технологією отримання кінцевого продукту.

Основні типи пусконалагоджувальних робіт, що виконує UTC

 1. Підключення та налаштування обладнання
 2. Перевірка правільності та коректності роботи обладнання, всіх вузлів.
 3. Випробовування обладнання з метою забезпечення режимів та параметрів згідно планових показників проекту
 4. Виявлення можливих порушень та недоліків до початку експлуатації
 5. Детальний інструктаж відповідальних за експлуатацію фахівців                                                 
 6. Постановка на гарантію обладнання після завершення пусконалагоджувальних робіт

 

Проведення пусконалагоджувальних робіт фахівцями UTC уникнути  складності запуску, що  обумовлюється  непередбачуваними проблемами, вирішення яких вимагає від персоналу злагодженості дій, миттєвого прийняття оптимальних рішень, досвіду у проведенні пусконалагоджувальних операцій.

8. Навчання персоналу

Експлуатація об’єктів промислової енергетики вимагає високих знань в галузі, чіткого розуміння поставлених завдань, логічного і раціонального прийняття рішень на зміни виробничих процесів

  

Після запуску об’єкту   Замовник забезпечується підтримкою з питань експлуатації  протягом тривалого періоду. Інтенсивна консультативна підтримка в поєднанні з надійністю обладнання знижує можливості простоїв і ремонтів.