Вінницький молокозавод Roshen
Вінницький молокозавод Roshen | Головний інженер Непейвода О. А.

Сировиною для переробки на ЛОС є стоки молокозаводу з високим вмістом жирних речовин. Поряд з  ефективною очисткою від великого вмісту ХПК та ВВ потребувало  вирішення питання  «аварійних» скидів молока- брака, які за навантаженням перевищують середні у кілька разів. UTC  запропонувала сучасну 6- стадійну систему аеробної очистки, яка вирішила усі покладені на неї  завдання. Спроєктувала та побудувала ЛОС під ключ, вивела на потужність та здійснила навчання персоналу. Підтримуємо стосунки, локально консультуємось з усіх питань очистки.