Технологія виробництва біоетанолу з зерна

Приймання та зберігання
Очистка та помол
Приготування замісу
Розварення та оцукровування
Дріжжегенерація
Ферментація
Скраплення СО2
Дистиляція та ректифікація
Дегідратація
Декантація барди
Упарювання декантату барди
Сушка DDGS
Приймання та зберігання

Зерно приймають ж/д або автомобільним транспортом та вигружають у силоси 3-х добового зберігання. По мері використання зерно подається у приймальний бункер важеться та за допомогою шнеку та норії надходить на очистку.

Обладнання

 • Силоси 3-х добового запасу
 • Приймальний бункер зерна
 • Шлюзовий затвор
 • Бункерні ваги
 • Норія стрічкова
 • Шнек похилий
Очистка та помол

Зерно з бункеру зберігання надходить до відділу очистки, де видаляються інородні включення та супутні  домішки. Очищене зерно мелеться на дробарках до муки.

Обладнання

 • Колонка магнітна
 • Сепаратор зерноочисний
 • Циклон аспіраційний
 • Вентилятор циклона аспіраційного
 • Шлюзовий  затвор
 • Конвеєр скребковий ланцюговий
 • Розвантажувальні бункера
 • Дробарка
 • Бункер домішок
 • Бункер очищеного зерна
 • Шнек
 • Витратомір зерна
Приготування замісу

Зернова мука зважуєтья на у потрібній пропорції змішується зі свіжею та лютерною водою для отримання суспензії. Суспензія направляється у ємність та до неї додаються ферменти що знижують її в’язкість.

Обладнання

 • Витратомір муки
 • Витратомір води на заміс
 • Кондиціонер-пастеризатор
 • Міксер
 • Дисмембратор
 • Статичний змішувач
 • Динамічний змішувач
 • Механічна ловушка
Розварювання та осахарювання

Під дією пари крахмал розщеплюється та розріднюється під дією ферментів. Підготовлений таким чином заміс нагрівають до 90°С  та додають фермнти, що перетворюють крахмал на цукор. Оцукрену суміш охолоджують до температури …

Обладнання

 • КРТФО/расшифровать
 • Динамічний змішувач
 • Механічна ловушка
 • Теплообміник
 • Колектор пари
Дріжжегенерація

Солодка суміш поділяється на основне та дріжжове сусло. У дріжжове сусло вносять культури дріжжей та вирощують дріжжі, які забеспечують  зброджуванню основного сусла.

Обладнання

 • Колектор
 • Витратомір
 • Мірники хімреагентів
 • Апарат чистої  культури
 • Міксер
 • Механічний  піногасник
 • Спиртовловлювач-піновловлювач
 • Дріжджогенератор
 • Аеросподільчий барботажний  пристрій
 • Боковий міксер
 • Механічний піногасник
 • Колектор газоходу
Ферментація

Перетворення основного Сусла за допомогою  дріжжів  у спиртову бражку 10-12% Еt з виделенням СО2. Процес проходить при постійному перемішування з підтриманням  постійної температури 34-36

°С протягом 24-48 годин.

Обладнання

 • Бродильний аппарат
 • Доброджувач
 • Міксер
 • Спіральний рекуператор
 • Механічний піногасник
 • Ємкість ізотермічна
 • Механовловлювач   бражки
 • Спиртовловлювач -піновловлювач
 • Колектор газоходу
Скраплення СО2

Вуглкислий газ видаляють за допомогою спиртовловлювачів та направляють на компресування. Стиснений  СО2  99,9% охолоджують, очищують та фасують у балони.

Обладнання

 • Спиртовловлювач
 • Колектор повітря
 • Сепаратор
 • Сушарка
 • Економайзер
 • Конденсатор
 • Танк висушеного СО2
Дистиляція та ректифікація

На двох колонах дистиляційній та рефтифікаційній відбувається виділення зі спиртової бражки за допомогою пари з основного продукту – спирту сирцю 92-95%. Також у процесі  ректифікації виділяється барда , лютерна вода та сивушне масло.

Обладнання

 • Ребойлер
 • Підігрівач бражки
 • Дефлегматор
 • Конденсатний бак
 • Збірник
 • Дефлегматор
 • Конденсатор
 • Випаровувач
 • Підігрівач
 • Рекуператор
 • Декантатор
 • Теплоакумулятор
 • Спіральний рекуператор
 • Колона адсорбційна
 • Колона дистиляційна
 • Колона концентраційна
Дегідратація та денатурація

Заключним процесом з отримання біоеталнолу є видалення води з спирту сирцю 92-95% шляхом адсорбації її на молекулярних ситах дозволяє отримати розчин 99,8% Еt.Денатуруючи спирт 99,8% отримуємо  біоетанол. Складується біоетанол у цистернах.

Обладнання

 • Рекуператор
 • Холодильник
 • Пароперегрівач
 • Адсорбер
 • Дефлегматор
 • Конденсатор
 • Збірник
 • Збірник денатуруючих домішок
Декантація барди

З барди виділяють кек з отжимом 30-35% сухої речовини  та декантат барди 4-8% сухої речовини.

Обладнання

 • Рекуператор
 • Спіральний теплообмінник
 • Змішувач
 • Шнек відгрузки
 • Збірник
 • Міксер
 • Забірний пристрій
 • Збірник змішувач
 • Флокулятор
 • Гідроциклон
Упарювання декантату барди

Вакуум-випарна установка видаляє вологу з декантату барди до складу сухих речовин 30%. Далі можлива сушка декантату до 75% сухих речовин.

 

Обладнання

 • Пароcепаратор
 • Промивочна колонка
 • Збірник конденсату
 • Бак конденсату
 • Конденсатор
 • Вертикальний випаровувая
 • Горизонтальний випаровувач
 • Передаточний збірник
 • Збірник готового продукту
Cушка DDGS

З кеку барди 30-35%СР у барабанній сушарці випаровується залишок вологи до СР – 10%???. Сухий кек гранулюється та стає DDGS – комбікормом для тварин з вмістом белку до 40%.