Технологічні результати роботи UTC

Технологічні результати роботи UTC

Коефіцієнт біотрансформації сировини в біогаз складає не менш 75% завдяки:

  • Ефективній переробці більше 100 видів органічної сировини будь якого рівня складності, засміченості, з наявністю в субстраті піску, металів, пластику, мінеральних та інших домішок, а також кускової, габаритної органічної сировини, в т.ч.целюлозовмісткої

  • Використанню в процесі анаеробного зброджування катаболітичних ензимів - природних ферментів, що прискорюють розкладання органічного субстрату

  • Запровадженню додаткової автономної кислотогенної стадії для метаногенезу, з метою підвищення рівня біотрансформації органіки та виходу цільового продукту – біогазу

Збільшення потенціалу біогазу завдяки

  • Глибокій біологічній очистці з отриманням біогазу на рівні природного, як експортно орієнтованого продукту, згідно вимог ЕС, а також завдяки чому БГС працює без перерви на заміну масла, економлячи 4 тис. годин простою

  • Адаптивності обладнання до різного складу біогазу завдяки специфічному вибору вуглецю сировини та режимів метаногенезу

  • Додатковій очистці газу на простій, надійній та енергоефективній установці по технології типу «Сульфурекс», на зрошувальному скрубері

Забезпечення низьких виробничих витрат в галузі завдяки

  • Зменшенню споживання електроенергії (на 30-40 % менше традиційних БГУ) за рахунок рекуперації енергії, оптимізації перемішування дігестату та підготовки сировини

  • Наявності стадії термогідролізу при T=250 0C, що дозволяє додатково задіяти вторинну енергію вихлопу КГУ, перетворюючи важко засвоюваний субстрат в пластичну й «солодку» речовину

  • Утилізації високопотенційного тепла КГУ з Т=400 0С до пару 10 бар та термомастила 300 0С, сушки дігестату газами вихлопу

Головною фішкою станцій, що створює компанія, є мінімальні витрати на власні потреби «зеленої» електроенергії - 3%, включаючи роботу КГУ, можливість отримання підвищеної надбавки до зеленого тарифу як вітчизняного виробника обладнання – до 10%

UTC впроваджує комплексний підхід у вирішенні біоенергетичних напрямків сталого розвитку і впорядкуванню екологічних питань