Технологія аеробної очистки

Аеробна очистка
Механічна передочистка
Фізико-хімічна передочистка
Аеробна очистка
Відстоювання та знезараження відходів
Аеробна очистка

За умов безперервної штучної аерації очистка здійснюється спеціалізованим біоценозом мікроорганізмів – активним мулом зі вмістом найпростіших аеробних бактерій та деяких більш високоорганізованих організмів.
Активний мул аеротенків може бути у вільному – традиційні аеротенки, і в іммобілізованому стані – в реакторі MBBR з рухомим носієм біомаси Aqwise AGAR, що суттєво збільшує концентрацію мулу на одиницю об’єму.
Основні переваги аеробного очищення у MBBR реакторі:
– зменшення розміру очисних споруд;
– збільшення інтенсивності та глибини очищення стоків;
– можливість споживати більш концентровані вхідні стоки – до 5 000 мг О2/дм3.

В активний мул трансформується до 90 % органічних забруднень, 10 % – витрачається на дихання мікроорганізмів.
Ступінь очищення стоків при застосуванні аеробної технології складає 100% зі значними енерговитратами на аерацію.
Інші стадії технології забезпечують оптимальні умови для головної аеробної стадії та досягнення максимального ефекту очищення.

Механічна передочистка

Механічне розділення на фази та методи відстоювання застосовують з метою видалення:
— органічних та мінеральних включень від 0,01 до 100 мм;
— піску;
— побутового сміття;
— волокнистих домішок та ін.
Видаляється до 70% побічних забруднень.
Зниження ХПК доходить до 30%.
Механічна стадія стабілізує рух стоків в потоці та знижує коливання їх об’єму на подальших етапах очищення.

 

Фізіко-хімічна передочистка

Стадія виділення:
— диспергованих і емульгованих включень стічних вод;
— розчинних і насичених токсичних газів;
— летких речовин.
Включає попереднє очищення стоку напірною флотацією та обробку баластних завислих речовин хімічними реактивами – коагулянтами і флокулянтами.

Забезпечує видалення речовин, які можуть пригнічувати та знижувати ефективність біологічних процесів деструкції забруднень на наступних стадіях.

Ефективність очищення за ХСК – до 15%.

 

Обладнання

Аеробна очистка

Головна стадія, на якій відбувається очистка від розчинних органічних сполук і біогенних мінеральних компонентів – сполук N ( азоту) та P ( фосфору). Процес проходить за допомогою аеробних бактерій, нарощених та акумульованих в активному мулі, або біоплівці рухомого носія завдяки здатності до іммобілізації на інертному матеріалі.
Технічне рішення: двокаскадний MBBR реактор з рухомим носієм біомаси Aqwise AGAR.
Додатковий ступінь доочищення – за допомогою IFAS та AS рішень з використанням активного мулу в завислому стані.

Основні КРІ технології:
— Ефективність за ХСК – 90%
— Ефективне очищення від азоту
— Зменшення надлишкового мулу на 75% порівняно з традиційними аеротенками
— Скорочення енерговитрат на аерацію на 20–30%

Обладнання

Відстоювання та знезараження відходів

Стадія забезпечує:

— виділення і мінімізацію об’єму відходів ЛОС;
— знезараження стоків;
— доочищення супутніх продуктів для подальшої утилізації або продажу.

Виділення 10% завислих речовин у вигляді надлишкового аеробного мулу методами:

— освітлення на ламельному відстійнику або флотаторі;
— застосування пісочної фільтрації.

Потребу знезараження стоків вирішують завдяки УФ обробці.
Для згущеної та твердої фракції  застосовують пастеризацію.

 

Обладнання

 

Доочищення та виділення продуктів

Ця стадія забезпечує виділення, мінімізацію об’єму відходів ЛОС та, при необхідності, доочищення продуктів, які утворюються на основних стадіях процесів очищення, для їх подальшої утилізації, або цільового використання. Концентрування баластних речовин стоків та осадів проводять на флотаторах, ламельних  відстійниках та мулоущільнювачі. Згущення осадів та виділення твердої фракції здійснюють на дегідрататорах та прессепараторах.