Технологія виробництва спирту з зерна

Приймання та зберігання
Очистка та помол
Приготування замісу
Розварення та оцукровування
Дріжжегенерація
Ферментація
Скраплення СО2
Дистиляція
Епюрація
Ректифікація
Кінцева очистка
Декантація барди
Упарювання декантату барди
Сушка DDGS
Виробництво біогазу з декантату барди
Приймання та зберігання

Зерно прийають ж/д або автомобільним транспортом та вигружають у силоси 3-х добового зберігання. По мері використання зерно подається у приймальний бункер важеться та за допомогою шнеку та норії надходить на очистку.

Обладнання

 • Силоси 3-х добового запасу
 • Приймальний бункер зерна
 • Шлюзовий затвор
 • Бункерні ваги
 • Норія стрічкова
 • Шнек похилий
Очистка та помол

Зерно з бункеру зберігання надходить до відділу очистки, де видаляються інородні включення та супутні  домішки. Очищене зерно мелеться на дробарках до муки.

Обладнання

 • Колонка магнітна
 • Сепаратор зерноочисний
 • Циклон аспіраційний
 • Вентилятор циклона аспіраційного
 • Шлюзовий  затвор
 • Конвеєр скребковий ланцюговий
 • Розвантажувальні бункера
 • Дробарка
 • Бункер домішок
 • Бункер очищеного зерна
 • Шнек
 • Витратомір зерна
Приготування замісу

Зернова мука зважуєтья на у потрібній пропорції змішується зі свіжею та лютерною водою для отримання суспензії. Суспензія направляється у ємність та до неї додаються ферменти що знижують її в’язкість.

Обладнання

 • Витратомір муки
 • Витратомір води на заміс
 • Кондиціонер-пастеризатор
 • Міксер
 • Дисмембратор
 • Статичний змішувач
 • Динамічний змішувач
 • Механічна ловушка
Розварювання та осахарювання

Під дією пари крахмал розщеплюється та розріднюється під дією ферментів. Підготовлений таким чином заміс нагрівають до 90°С  та додають фермнти, що перетворюють крахмал на цукор. Оцукрену суміш охолоджують до температури …

Обладнання

 • КРТФО/расшифровать
 • Динамічний змішувач
 • Механічна ловушка
 • Теплообміник
 • Колектор пари
Дріжжегенерація

Солодка суміш поділяється на основне та дріжжове сусло. У дріжжове сусло вносять культури дріжжей та вирощують дріжжі, які забеспечують  зброджуванню основного сусла.

Обладнання

 • Колектор
 • Витратомір
 • Мірники хімреагентів
 • Апарат чистої  культури
 • Міксер
 • Механічний  піногасник
 • Спиртовловлювач-піновловлювач
 • Дріжджогенератор
 • Аеросподільчий барботажний  пристрій
 • Боковий міксер
 • Механічний піногасник
 • Колектор газоходу
Ферментація

Перетворення основного Сусла за допомогою  дріжжів  у спиртову бражку 10-12% Еt з виделенням СО2. Процес проходить при постійному перемішування з підтриманням  постійної температури 34-36

°С протягом 24-48 годин.

Обладнання

 • Бродильний аппарат
 • Доброджувач
 • Міксер
 • Спіральний рекуператор
 • Механічний піногасник
 • Ємкість ізотермічна
 • Механовловлювач   бражки
 • Спиртовловлювач -піновловлювач
 • Колектор газоходу
Скраплення СО2

Вуглкислий газ видаляють за допомогою спиртовловлювачів та направляють на компресування. Стиснений  СО2  99,9% охолоджують, очищують та фасують у балони.

Обладнання

 • Спиртовловлювач
 • Колектор повітря
 • Сепаратор
 • Сушарка
 • Економайзер
 • Конденсатор
 • Танк висушеного СО2
Дистиляція

Дистиляцію  проводять у дистиляційній колоні , яка служить для вилучення спирту з бражки . Скорочення витрат пари на варку за рахунок рекуперативного підігріву.

Обладнання

 • Ребойлер
 • Підігрівач бражки
 • Дефлегматор
 • Конденсатний бак
 • Збірник
 • Дефлегматор
 • Конденсатор
 • Випаровувач
 • Підігрівач
 • Рекуператор
 • Декантатор
 • Теплоакумулятор
 • Спіральний рекуператор
 • Колона дистиляційна
Епюрація

Пари, збагачені головними домішками, надходять у дефлегматор епюраційної колони, основна їх частина конденсується і у вигляді флегми стікає на верхню тарілку епюраційні колони, а решта конденсується в конденсаторі епюраційної колони.

Обладнання

 

Ректифікація

Ректифікацію проводять у спиртовій(ректифікаційній) колоні яка служить для підвищення концентрації спирту у водно-спиртовому розчині до рівня 92-95%.

Обладнання

 

Кінцева очистка

Ректифікований спирт міцністю 96,2-96,5% об, відбирається з верхніх тарілок спиртової колони надходить у колону остаточного очищення де відбувається вилучення кінцевих домішок  і далі охолоджується на холодильнику, а потім через ротаметр і спиртовий ліхтар подається на контрольний снаряд, де враховується кількість виробленого спирту і далі надходить в спиртосховище.

Обладнання

 

Декантація барди

З барди виділяють кек з отжимом 30-35% сухої речовини  та декантат барди 7,4 % сухої речовини.

Обладнання

 • Рекуператор
 • Спіральний теплообмінник
 • Змішувач
 • Шнек відгрузки
 • Збірник
 • Міксер
 • Забірний пристрій
 • Збірник змішувач
 • Флокулятор
 • Гідроциклон
Упарювання декантату барди

Вакуум-випарна установка видаляє вологу з декантату барди до складу сухих речовин 30%. Далі можлива сушка декантату до 75% сухих речовин.

 

Обладнання

 • Пароcепаратор
 • Промивочна колонка
 • Збірник конденсату
 • Бак конденсату
 • Конденсатор
 • Вертикальний випаровувая
 • Горизонтальний випаровувач
 • Передаточний збірник
 • Збірник готового продукту
Cушка DDGS

З кеку барди 30-35%СР у барабанній сушарці випаровується залишок вологи до СР – 10%???. Сухий кек гранулюється та стає DDGS – комбікормом для тварин з вмістом белку до 40%.

 

Виробництво біогазу з декантату барди

Декантат та кек барди направляють у біогазову установку де внаслідок анаеробного метанового зброджування утворюється біогаз та біодобрива. Біогаз пертворюють у промислове тепло або спалюють в когенераційній установці з отриманням електроенергії.