Біоетанол: Практика застосування біоетанолу

arrow-next

Сировина для виробництва біоетанолу

Масове виробництво біоетанолу базується на використанні енергоощадливих біотехнологій переробки кукурудзи, пшениці, сорго, тростини, буряка, меляси та з інших цукровмісних та целюлозовмісних продуктів шляхом спиртового бродіння, дистиляції, ректифікації та дегідратації.

Сировиною для виробництва біоетанолу можуть бути види рослин чи їх залишки, що містять целюлозні клітини, які під дією ензимів перетворюються на глюкозу (стебла, трави, відходи сільськогосподарської та деревообробної промисловості).

Види сировини для виробництва біоетанолу

Cereals

Зернові
(крохмаль 55%)

Corn

Кукурудза
(крохмаль 75%)

Triticale

Тритикале
(крохмаль 60%)

Sorghum

Сорго
(крохмаль 65%)

Sugar beet

Цукровий буряк
(цукристість 15%)

Molasses

Меляса
(цукристість 50%)

В Україні сприятливими культурами для виробництва біоетанолу є цукрові буряки, фуражне зерно, кукурудза та меляса

Порівняльна балансова схема переробки меляси і зерна на біоетанол

raw-for-bioethanol-production_scheme

Отримання біоетанолу

100т меляси

diagram_29-m

100т зерна

diagram_46-m

З мелясної барди утворюється сировина для виробництва біогазу та біодобрив, КМБ, з рентабельністю в 20%.
З зернової барди – дорога сировина для виробництва високопротеїнових кормів з рентабельністю в 150%.

Обидві балансові схеми передбачають перетворення вторинних матеріальних ресурсів і не допускають утворення відходів, що потрапляють у навколишнє середовище.

UTC має досвід переробки одночасно зернової сировини та меляси, а також впроваджує технології збільшення виходу біоетанолу до 450 л/т зерна за рахунок глибини та якості ферментації