Технологія виробництва біогазу

arrow-prev arrow-next

Процесуальна схема виробництва біогазу

Технологія виробництва біогазу із біомаси характеризується складними технологічними процесами з приєднанням додаткових стадій з переробки «важкої» сировини та виготовлення вторинних продуктів, що в підсумку дозволяє отримати різноманітний спектр цінних ко-продуктів

Процесуальна схема виробництва біогазу

production-biogas_scheme
3

способи збільшення потенціалу виходу біогазу UTC з партнерами-лідерами в галузі біотехнологій

  • Прискорення та поглиблення розкладання органічного субстрату Час розкладання сировини скорочується з 35-55 діб до 25 діб з впровадженням стадії гідролізу та використанням катаболітичних ензимів в порівнянні з класичною технологією
  • Повернення дігестату на рецикл Повернення активної складової частково відпрацьованого дігестату – залишків метаногенних бактерій - на рецикл, в початок процесу, покращує інтенсифікацію бродіння для більш повного виділення метану в подальшому та зменшує час ферментації вхідної сировини
  • Збереження ступеня конверсії органіки в біогаз при високому органічному навантаженні БГС Сталість процесу газоутворення, біотрансформації органічного субстрату в біогаз зберігається при технологічно оптимальних умовах метанового бродіння – зниження в’язкості субстрату, зменшення коркоутворення тощо