Технології виробництва біоетанолу

arrow-prev arrow-next

Концентрат мелясної барди (КМБ)

При зброджуванні бурякової меляси на біоетанол утворюється концентрат мелясної барди – органічне добриво з вмістом азоту, фосфору та калію, еквівалентного вмісту елемента в мінеральних добривах.

Мелясна барда також є важливим джерелом мікроелементів, таких як бор, цинк, мідь, марганець і залізо.

Концентрат мелясної барди має високу агрономічну якість:

  • покращує врожайність і якість сільськогосподарських культур

  • не містить мікрозабруднювачів, важких металів, патогенних мікроорганізмів та антибіотиків

  • підходить під всі види сільськогосподарських культур – польових культур та багаторічних рослин

Внесення мелясної барди сприяє накопиченню в ґрунті азоту, фосфору, калію, інших важливих мікроелементів, а також справляє позитивний вплив на розкислення ґрунтів. Так, до внесення барди при кислотності ґрунту- 6,35 і барди- 5,13, після внесення з аналізу було отримано pH -7,51.

Крім того, рівень засвоюваності рослинами азоту, калію і фосфору, що містяться в добриві, становить 90%.
Для порівняння – рівень засвоюваності корисних речовин в разі використання хімічних добрив не перевищує 30-55%.

Мелясна барда є стандартизованим продуктом: відповідає вимогам стандарту NFU 42001

Технічні рішення випуску мелясної барди відповідають сучасним вимогам з охорони навколишнього середовища згідно з Директивами ЄС 834/2007 і 889/2008 щодо органічного землеробства.

Переробка мелясної барди:

  1. Ліквідує негативний техногенний вплив відходів виробництва біоетанолу на навколишнє середовище

  2. Впроваджує комплексну безвідходну технологію глибокої переробки сировини

  3. Дозволяє отримати цінні продукти, зокрема кормові протеїномісткі добавки та біогаз